Tagling av stråke


Arbetsbord för tagling av stråke Omtagling Detaljbild av omtagling Omtagling pågår
Här visar jag med några bilder hur tagling av stråke går till. Bilderna förstoras med ett klick


Tagel från hästar anses än så länge vara det bästa materialet vid tagling av fiolstråkar. Det mesta taglet kommer från länder i Asien. Jag använder uteslutande äkta Siberian kvalitetstagel.

Det är viktigt att använda rätt tagelmängden till varje stråke. Regeln är att en tung stråke kräver mera tagel och följdaktligen åtgår det mindre tagel för en lättare stråke. Ett riktvärde för bedömning av tagelmängden kan vara att för en stråke som väger 58 gram åtgår 5,8 gram tagel. Ett medelvärde för antal tagelstrån blir då c:a 160 st.

För stråkens balans är det viktigt att alla tagelstrån har erhållit samma längd. Blir ett antal strån längre eller kortare än de övriga kan stråken få en tendens att dra snett, vilket påverkar spelningen negativt. En mycket viktig sak är att den totala tagellängden avpassas så att stråken kan spännas av helt och hållet. Finns tagelspänning kvar, när stråken inte används, uppstår det en risk att själva stråkstocken deformeras.


Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos: Fiolbyggaren i Örebro